Follow us

  • Facebook
  • Twitter

Om Mahaprana Deepam Lyrics - Sri Manjunatha|ShankarMahadevan|Selflyrics

Album : Sri Manjunatha

Song : Om Mahaprana Deepam

Singer : ShankarMahadevan

Music : Hamsalekha

Lyrics : Hamsalekha

Music Label : TVNXT Kannada


Om Mahaprana Deepam Lyrics


Om... maha-praana deepam... shivam... shivam..

Mahon[kaara roopam... shivam... shivam...

Maha-surya chandhradhi nethram pavithram

Maha-ghada thimiranthakam soura gathram

Maha-kanthi beejham... maha-divya tejam...

Bhavani sametham... bhaje manjunatham...

Om… Om… Om….

Namah shankaraycha... mayaskaraycha...

Namashivaycha... shivtharaycha... Bhavaharayacha...


Mahaprana deepam shivam shivam

Bhaje manju-natham shivam shivam


Adhvaitha-bhaskaram... artha-naareeshwaram...

Hrudhasha-hrudha-yangamam...

Chathuru-dhadhi-sangamam...

Pancha bhuthathmakam shat-shathru-naashakam...

Saptha swareshwaram... Ashtasiddhishwaram...

Navarasa manoharam.. Dasha-disha-su-vimalam…


Eka-dasho-jwalam eka-nadheshwaram..

Prasthuthiva shankaram... pranatha jana-kinkaram..

Durjana-bayankaram... sajjana-shubankaram..

Prani bhavatharakam prakriti hita karakam

Bhuvana bhavya bhavadayakam

Bhagyathmakam... rakshakam...Eesham suresham rushesham pareshem

Natesham gowreesham ganesham bhutesham..


Maha-madhura pancha-kshari mantra-maarsham…

Maha harsha varsha pravarsham su-seer-sham…


Om…..Namo-harayacha swara-harayacha pura-harayacha rudra-yacha bhadra-yacha indra-yacha nithya-yacha nir-nithya-yacha..


Mahaprana deepam shivam shivam...

Bhaje manjunatham shivam shivam...


Dam-damda dam-damda dam-damda dam-damda

Dan-kaadhi-naadha nava thandavaa dambaram

Tha-thimmi thaka-dhimmi dhi-dhimmi dhimi-dhimmi

Sangeetha saahithya subha kamala bham-bharam..


Omkara ghrinkara shrinkara ayinkara

Manthra beejaksharam manju-natheshwaram


Rugveda maadhyam yajurveda vedhyam…

Sama prageetham adtharva prabhatham…

Puranethi-hasham prasidham vishudham…

Prapanchaika-suthram virudham susidham…


Nakaram makaram shikaram vakaram yakaram nirakara-saakara-saram…

Maha-kaala-kalam maha-neela-kantam..

maha-nanda-nandam maha-ttatta-hasam…

Jhata-jhuta rangaika ganga suchithram..

Jwala-drudra-nethram sumithram sugothram..


Mahaakasha-basam maha-bhanu-lingam…

Maha-bhartru-varnam su-varnam pra-varnam…


Sourashtra sundaram soma-nadeesh-waram…

Sri-saila mandiram… sri mallika-arjunam…

Ujjaini pura maha kaleeshwaram… vaidhya-nathesh-waram

Maha-bheemesh-waram… amara-lingesh-waram… vaama-ligesh-waram

Kaashi vishweshwaram… param-grishmesh-waram…

Threyambakadeesh-waram… naaga-lingesh-waram…

Sri…. Kedara-lingesh-waram…Agni-lingathmakam… jyothi-lingathmakam…

Vaayu-lingathmakam… aathma-lingathmakam…

Akhila-lingathmakam… agni-somathmakam….


Anadhim… ameyam… ajeyam... achithyam…

Amogham… apoorvam… anantham… akhandam… (2)


Dharmasthalakshethra vara-param-jyothim… (3)


Om….Namah


Somayacha… soumyayacha

Bhavyayacha… bhagyayacha…

Shantayacha… shouryayacha

Yogayacha… bhogayacha

Kalayacha… kaantayacha…

Ramyayacha… gamyayacha…

Eeshayacha… sreeshayacha

Sharvayacha… sarvayacha ........

www.selflyrics.com© Copyright 2020 by selflyrics | Contact us | About |privacy policy | Terms and Conditions